bg image

Intro

Van Kempen CLS

Compliance & legal Support

 

Lees verder

bg image

Over van Kempen CLS

Over Van Kempen CLS

Compliance kan worden gezien als een last en een formele verplichting. Dat is nadrukkelijk niet mijn visie.

Ik ben er van overtuigd dat compliance in het accountantsberoep meerwaarde geeft als het helpt bij de bescherming van de individuele accountant en het accountantskantoor en haar merk. Bescherming tegen claims maar vooral bescherming tegen vaktechnische verwijten, bij toezichthouder en accountantskamer en bij klanten en publiek. Compliance is geen vervelende verplichting maar een positieve bijdrage aan de bescherming van uw merk en uw mensen.

Van Kempen Compliance & Legal Support is ontstaan uit de behoefte om hands-on hulp te bieden aan accountants die zichzelf, hun kantoor en hun klanten willen beschermen tegen schade.

De dienstverlening van Van Kempen CLS is gefundeerd op een drietal pijlers:
1. Kennis van de wet
2. Kennis en ervaring in het accountantsvak
3. Kennis en ervaring in het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten

De kracht van Van Kempen CLS ligt in een grondige kennis van de juridische kant van het accountantsvak gecombineerd met ruime ervaring zowel binnen het accountantsberoep als in het toezicht. U haalt geen wandelend handboek in huis, maar iemand die met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en in het toezicht.

 
Lees meer

bg image

DienstenDiensten

Van Kempen levert een concrete bijdrage aan uw organisatie, waarmee u duidelijk betere resultaten boekt voor uw cliënten.

Verwacht géén lijvige rapporten vol omhaal, disclaimers en vaagheden, maar heldere, bondige adviezen waarmee u aan de slag kunt. En als u handjes nodig hebt om een advies in de praktijk te brengen, dan levert Van Kempen CLS die handjes ook. Van Kempen CLS biedt advies en ondersteuning op twee verschillende gebieden:

Compliance support

Compliance support ondersteunt accountants bij de naleving van de voorschriften en de bewaking van de integriteit.

Lees meer

Legal support

Legal support ondersteunt juristen bij de interpretatie van de wet en regelgeving voor accountants.

Lees meer

bg image

Compliance support


Compliance support

Compliance support is te bezien vanuit twee, duidelijk verschillende, fases:

Fase 1: Compliance bereiken

In deze fase wordt de organisatie zodanig ingericht dat op bestuursniveau voldoende zekerheid ontstaat dat de kwaliteit van het geleverde product altijd voldoet aan de eigen kwaliteitsambitie.

Fase 2: Compliance handhaven

Als de organisatie is in gericht op het gewenste kwaliteitsniveau, ontstaat de noodzaak om de organisatie bij voortduring compliant te houden. Dit vereist enerzijds het volgen van ontwikkelingen in wet en regelgeving en anderzijds het bevorderen van implementatie van wet en regelgeving in de organisatie.

Daarnaast, en niet te verwarren met de compliance-functie, zal een proces van Opdrachtgerichte KwaliteitsBeoordeling (OKB) ingericht moeten worden. Hiervoor dient een beoordelaar beschikbaar te zijn die onafhankelijk is van de te beoordelen opdracht en die RA of certificeringsbevoegd AA is. OKB is ondersteunend aan compliance en zou naar mijn mening niet in een hand moeten liggen.
Onder het handhaven van compliance valt ook te verstaan een reeks aan activiteiten van scholing voor medewerkers, via strategische keuzes die van invloed zijn op de compliance tot de dagelijkse administratie van compliance gerelateerde gebeurtenissen zoals het aannemen van nieuwe klanten.

 

Neem contact op

bg image

Legal support


Legal support

Van Kempen CLS beschikt over een grondige kennis van wet en regelgeving die het accountantsvak bepalen:

  • Wet op het accountantsberoep (WAB)
  • Wet toezicht accountantsorganisaties (WTA)
  • Wet Tuchtrechtspraak Accountants (WTRA)
  • Burgerlijk Wetboek 2 vanuit accountantsperspectief
  • Besluit toezicht accountantsorganisaties (BTA)
  • Verordening Gedragscode (VGBA)
  • verordeningen, controlestandaarden (COS) en overige regelgeving en meningsuitingen van NBA

Maar ook jurisprudentie van de Raad van Tucht, meningsuitingen en standpunten van de Autoriteit Financiële Markten en jurisprudentie van de Accountantskamer in Zwolle.

Bij een juridisch probleem kan Van Kempen CLS verschillende partijen bijstaan:

  • de advocaat van de accountant die zich moet verweren tegen een tuchtklacht
  • de advocaat die zijn cliënt bijstaat bij een klacht tegen een accountant
  • de advocaat die zijn cliënt bijstaat in een situatie waar accountants bij betrokken zijn

Zowel ondernemers en accountants, als hun advocaten, zien nog wel eens over het hoofd dat de accountant niet primair het belang van zijn klant dient, maar in eerste plaats het algemeen belang dient. Dit kan de advocaat die hier slim op anticipeert een voordeel bieden in het innemen van een positie. Voorwaarde is dan wel dat de advocaat weet wat een accountant had moeten doen, en wat de betekenis is van wat hij daadwerkelijk heeft gedaan.

Van Kempen CLS adviseert de advocaat bij de te bepalen strategie in het juridische proces. Niet om rapporten te produceren voor de rechtbank, maar in de eerste plaats om de advocaat te adviseren over de interpretatie van rapporten, adviezen, verklaringen en optreden van accountants, en over de interpretatie van wet en regelgeving voor accountants en de mogelijkheden hiervan gebruik te maken voor het doel van de cliënt.

Door de kennis en ervaring binnen de accountancy levert Van Kempen CLS hiermee een werkelijke bijdrage aan de processtrategie. Géén lijvig deskundigenrapport, maar praktisch advies en ondersteuning waarmee de advocaat goed voorbereid het strijdperk betreedt.

 
Neem contact op

Contact

Contact

Arnout van Kempen

 arnout@vankempencls.nl /Tel: 06 1634 0745

De Hoefsmid 15,
5272 RL Sint-Michielsgestel.


Twitter Van Kempen
Arnout van Kempen op LinkedIN

Van Kempen CLS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17212594. Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden en betalingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos aan u toegezonden.